Kontakt

Michal Číž
Topolová 7
779 00 Olomouc
h.access@seznam.cz
tel.: 608 122 993
ič 733 52 501